Godtgørelse for prisstigninger på materialer ”i færdig form”

Problemstillingerne inden for entrepriseretten skifter jævnligt karakter...

Kan en skønsmand tage fejl?

24. juni 2021 Syn og skøn er et almindelige anerkendt og anvendt værktøj,...

Gæsteprincippet fandt ikke anvendelse på fælles ledninger

Sag BS-33546/2020-HJR I starten af maj afsagde Højesteret kendelse i en sag om...

Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer

5. juni 2021 Nyhedsværdien har efterhånden fortaget sig, men ikke desto...