Kan en skønsmand tage fejl?

24. juni 2021 Syn og skøn er et almindelige anerkendt og anvendt værktøj,...

Gæsteprincippet fandt ikke anvendelse på fælles ledninger

Sag BS-33546/2020-HJR I starten af maj afsagde Højesteret kendelse i en sag om...

Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer

5. juni 2021 Nyhedsværdien har efterhånden fortaget sig, men ikke desto...