Entrepriseret

Entrepriseret er en forunderlig disciplin. Til trods for at langt de fleste entrepriseretlige problemstillinger handler om ekstraarbejder, mangler og forsinkelser, møder vi alligevel dagligt nye vinkler på disse. Der findes måske nok to ens byggerier, men ikke to byggesager, der forløber ens. Til gengæld har vi behandlet så mange af slagsen, at mindre udfordringer ofte kan løses med en enkelt telefonsamtale. Herefter kan vi koncentrere os om de helt store og komplekse problemstillinger.

Vi har ikke travlt med at udråbe os selv til ”de førende”. Vi konstaterer blot, at vi har en trofast klientskare, og at selv nogle af landets største entreprenørvirksomheder har valgt vores lille firma til at løse deres udfordringer. Skal vi også løse jeres?

Kontraktsindgåelse
Det er altid godt at kende sine lus på gangen. Derfor læser vi gerne med allerede, når kontrakterne skal skrives, så I får et balanceret aftalegrundlag at arbejde ud fra. Er der tale om et udbud, kan du læse mere her.

Contract Management
Som Storm P. sagde: Det er lettere at få en flue ud af øjet, inden den er blevet til en elefant. En stor del af vores hverdag består derfor i contract management, hvor vi fungerer som hotline for byggeledelsen, med det formål at løse problemerne, før de har vokset sig store.

Mediation
Mediation er en alternativ måde at løse konflikter på, som vi varmt kan anbefale. Det handler om at søge konflikten løst ved at skabe en større forståelse blandt parterne, og hele 80 % af alle mediationer fører til et forlig. Læs mere under mediation.

Voldgift / Retssager
Vi fører selvsagt også voldgiftssager og sager ved de almindelige domstole. Vi gør vores arbejde grundigt og altid med vægt på ordentlighed. Det er den måde, vi bedst kan se jer og os selv i øjnene, og som i øvrigt også giver den største chance for det rigtige resultat.

Kurser
Har I brug for at klæde jeres juridiske afdeling, jeres ledelse eller en specifik gruppe bedre på til en særlig problemstilling, så holder vi meget gerne kurser for vores klienter. Kontakt os og hør nærmere.

Vi arbejder blandt andet med:

  • AB92 og AB18
  • ABT93 og ABT18
  • ABR89 og ABR18
  • Entreprisekontrakter 
  • Partneringaftaler 
  • Rådgivningsaftaler
  • Mediation og mægling
  • Syn- og skønssager
  • Rets- og voldgiftssager