Mediation

Når man nævner mediation, bliver ord som ’røgelsespinde’, ’urtethe’ og ’rundbordssamtaler’ ofte nævnt. Vi har aldrig oplevet de førstnævnte, men det sidste er sådan set rigtig nok. Bortset fra at bordet sjældent er rundt.

Mediation er en alternativ men yderst værdifuld måde at løse konflikter på, som vi kun kan anbefale varmt. Det handler om at søge konflikten løst, ved at skabe en større forståelse, både for modpartens synspunkter men også for, hvad den rigtige løsning er på længere sigt. 8 ud af 10 mediationer fører til et forlig, og det er i sidste ende kun synd for de advokater, der gik glip af salæret for den voldgiftssag, der aldrig blev ført.

Michael er uddannet byggemediator og ved, at der ikke er meget, der slår følelsen af, at få to parter til at nå til enighed om noget, de aldrig troede var muligt.

En Mediation i korte træk:

  • En mediator er en fuldstændig neutral mødeleder, som har det formål at medvirke til, at der bliver skabt forståelse
  • Mediator tager ikke stilling og dermed heller ikke parti
  • Mediator udtaler sig derfor heller ikke om sin egen holdning, men en dygtig mediator har øje for at formidle parternes synspunkter og eliminere misforståelser
  • En mediation foregår ved et eller flere møder mellem parterne – og eventuelt deres advokater – under vejledning af mediator
  • Vi hjælper gerne som mediator, men også gerne som partsadvokater, hvor vi rådgiver under processen