Fast ejendom

Fokus på enkle løsninger

Fast ejendom

Vi rådgiver både private og erhvervsdrivende, som enten sælger eller køber fast ejendom, ligesom vi rådgiver i tvister vedrørende mangler ved fast ejendom. Ved køb og salg af fast ejendom kan rådgivningen omfatte:

  • Indgåelse af købsaftalen 
  • Berigtigelse af ejendomshandlen, herunder deponering, bankgarantier, tinglysning, overtagelse af ejerpantebreve, overførsel af afgift på tinglyste pantebreve og refusion m.v.
  • Undersøgelser af ejendommen for mangler, jordforurening m.v. samt formulering af garantier
  • Finansiering og kurssikring
  • Ansvarsfraskrivelsesklausuler
  • Lejeretlige forhold
  • Servitutter, byrder og hæftelser
  • Formulering af vilkår vedrørende jordforurening m.v.

Ansvarlig specialist:

Jeppe Svenning
Advokat (H), Partner
Mail: jes@fonixlaw.dk
Mobil: +45 26 17 09 39