Udbudsret

Konstant bevågenhed på en hastig udvikling

Udbudsret

Udbudsrettens mange formaliteter er under konstant forandring. Derfor er det afgørende at få tilrettelagt udbudsprocessen korrekt fra start. Selv den mindste detalje kan få afgørende betydning såvel for gennemførelse af udbud som for afgivelse af tilbud. 

For at være på højde med retsområdet kræver det en ekspert, der helt og holdent kan hellige sig området. 

Vi rådgiver såvel offentlige myndigheder som private virksomheder. 

Tilsvarende rådgiver vi om konkurrenceretlige emner. 
 

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Udbudspligt 
 • Udbudsstrategi
 • Gennemførelse af udbud 
 • Udbudsbetingelser
 • Kontrakter
 • Kvalitetssikring 
 • Samarbejdsaftaler mellem virksomheder
 • Evaluering af indkomne tilbud
 • Offentligretlige regler
 • Salgsudbud af fast ejendom
 • Tvistløsning
 • Klagenævnssager

Hos Fønix bunder vores rådgivning i et juridisk, såvel som praktisk og strategisk fokus. 

Ansvarlig specialist:

Jeppe Svenning
Advokat (H), Partner
Mail: jes@fonixlaw.dk
Mobil: +45 26 17 09 39