Udbudsret og Fast ejendom

Fokus på enkle løsninger

Jeppe er specialist i udbudsret, overdragelse af fast ejendom og entrepriseret. Han har ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager samt sager ved Klagenævnet for Udbud, og afholder sideløbende kurser i udbudsret og entrepriseret.

Jeppe rådgiver ved køb og salg af fast ejendom, herunder berigtigelse af ejendomshandler ved overdragelse af erhvervsejendomme, parcelhuse, ejerlejligheder, fritidshuse og ubebyggede grunde. Derudover rådgiver Jeppe i tvister vedrørende mangler ved fast ejendom.

Siden 2010 har Jeppe været tilknyttet som ekstern underviser ved VIA University College i faget entreprise- og udbudsret, ligesom han har undervist ved Københavns Universitet i faget formueret.

Jeppe er medlem af Dansk Forening for Udbudsret, Foreningen af Procedureadvokater og Dansk Selskab for Byggeret. Derudover er han suppleant for Danske Boldspil Unions Appeludvalg og sidder desuden i bestyrelsen for en række selskaber og foreninger. 

Jeppe Svenning
Advokat (H), Partner
Mail: jes@fonixlaw.dk
Mobil: +45 26 17 09 39

  Hent Vcard her (.vcf)